Валидиране на ЕИК по БУЛСТАТ

Наскоро ми се наложи да валидирам ЕИК по БУЛСТАТ за един проект, но не намерих нищо читаво написано на PHP, което да ми свърши работа. Пък нали алгоритъма е описан тук, защо да не си направя едно малко упражнение и да не го напиша?