Клуб “Домино”

Date of completion: 8/31/2010

Link: http://club-domino.org

Description:

Официален сайт на младежки клуб „Д.О.М.И.Н.О.“, гр. Русе. Младежкият клуб „Д.О.М.И.Н.О.“ е създаден през 2009 година и работи по компонент 7 на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Накратко:
Д- доброволци
О- обучават
М- мотивират
И- информират
Н- насочват
О- организират

Младите хора се включват в разнообразни дейности и кампании, стремят се да привлекат вниманието на обществеността към актуалните проблеми на младите хора, да се повиши загрижеността по отношение на насилието и трафика на хора. Доброволците са ученици и работят по отношение на информиране на връстниците си по проблеми на сексуалното здравно образование, ХИВ/СПИН, СПИ, насочване към изследване в КАБКИС, разработване на информационни материали. Работата на терен включва раздаване на презервативи и брошури, насочване към изследване в КАБКИС. АНТИСПИН кампаниите се провеждат в центъра на града и се отразяват от местните медии.