DialaManager

Date of completion: 3/27/2013

Link: http://dialamanager.com

Description:

DialaManager е система за управление на производствения процес в шивашка фирма. Проектът разполага с богата функционалност, за да задоволи нуждите на фирми, които се нуждаят от такава система. Наборът от инструменти дава възможност за изготвяне на технология на изделието, което се шие, както и проследяване на процеса от започване до завършване на дадена поръчка. Също така тясно свързан е модул за служители, като той позволява да се въвежда информация за извършената работа от определен служител и на база на това да се изчисли неговата месечна заработка.