eGuide

Date of completion: 5/27/2013

Link: http://eguide.phpbgschool.com/

Description:

 

eGuide е финалният продукт на група учители и ученици, участници в проект Коменски, програма в сферата на образованието на Европейският съюз. Съдържа информация, съставена и подбрана от учителите и учениците от пет държави – България, Финландия, Франция, Италия, Словакия и Турция.

Има пет основни категории, които представят неща, които могат да бъдат дочути при разговор, известни хора, места и ястия, популярни в дадената страна.