Testovete.eu

Date of completion: 1/1/2011

Link: http://testovete.eu

Description:

Testovete.eu представлява система за създаване на тестове. Предлага разнообразни функции, като една от най-важните, различаваща този проект от други такива е, че предлага модул за изпитване. Ако се използва от учител, може да се създават тестове, които са за определен час и ден и преди това не могат да бъдат решавани. Ученикът получава оценка по формула или скала зададена от учителя. Друга основна разлика от други такива системи, е че предлага възможност за добавяне на формула за оценяване или скала, които могат да се добавят динамично.