Technologies: CodeIgniter

DialaManager е система за управление на производствения процес в шивашка фирма. Проектът разполага с богата функционалност, за да задоволи нуждите на фирми, които се нуждаят от такава система. Наборът от инструменти дава възможност за изготвяне на технология на изделието, което се шие, както и проследяване на процеса от започване до завършване на дадена поръчка. Също така тясно свързан е модул за служители, като той позволява да се въвежда информация за извършената работа от определен служител и на база на това да се изчисли неговата месечна заработка.

Date of completion: 12/30/2011

Link: http://vendingsocks.mvvitanov.com

Short description: VendingSocks е онлайн магазин за чорапи и бельо.

Date of completion: 1/1/2011

Link: http://testovete.eu

Short description: Testovete.eu представлява система за създаване на тестове.

Date of completion: 8/31/2010

Link: http://club-domino.org

Short description: Официален сайт на младежки клуб „Д.О.М.И.Н.О.“, гр. Русе.

Date of completion: 3/27/2013

Link: http://dialamanager.com

Short description: DialaManager е система за управление на производствения процес в шивашка фирма.